Algemene voorwaarden

Welkom bij BBQ Aansteker! Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website en het aanschaffen van onze producten en diensten via ons e-commerceplatform. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt of een aankoop doet. Door gebruik te maken van onze website of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken of aankopen te doen.

1. Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a. "BBQ Aansteker", "wij", "ons" of "onze" verwijst naar BBQ Aansteker, een bedrijf dat producten en diensten verkoopt via onze website.

b. "Website" verwijst naar de website van BBQ Aansteker, bereikbaar via https://bbqaansteker.nl, waarop onze producten en diensten worden aangeboden.

c. "Gebruiker", "u" of "uw" verwijst naar elke persoon die onze website bezoekt of een aankoop doet.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen BBQ Aansteker en de gebruiker met betrekking tot de producten en diensten die via onze website worden aangeboden.

3. Productinformatie

Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken over onze producten op onze website. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de informatie altijd volledig en foutloos is. Eventuele afbeeldingen, beschrijvingen, prijzen of andere informatie met betrekking tot onze producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

4. Prijzen en Betalingen

De prijzen van onze producten en diensten worden vermeld op onze website en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Betalingen voor aankopen kunnen worden gedaan via de betaalmethoden die op onze website worden aangeboden. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige betalingsgegevens. Zodra uw betaling is ontvangen, wordt uw bestelling verwerkt en verzonden, tenzij anders vermeld.

5. Verzending en Levering

Wij streven ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk te verzenden en leveren. De geschatte levertijd wordt vermeld op onze website en is slechts een indicatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de verzending of levering van uw bestelling.

De risico's met betrekking tot de producten gaan over op u op het moment van levering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan de producten na de levering.

6. Retourbeleid

Indien u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten een retourzending aanvragen. De producten dienen in originele staat te zijn en in de originele verpakking te worden geretourneerd. De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening, tenzij anders overeengekomen.

7. Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en software, zijn eigendom van BBQ Aansteker of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enig materiaal van onze website te kopiëren, verspreiden, reproduceren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

8. Beperking van Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies van winst, omzet, gegevens, goodwill of reputatie die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de aankoop van onze producten en diensten.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zullen wij trachten om deze in onderling overleg op te lossen. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden zal beschikbaar zijn op onze website. Wij adviseren u om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

Laatst bijgewerkt: 4 april 2022